AI Hedge Fund


HCP Black Best Multi-Strategy Finland

European


Fund Manager of the Year Finland

MorningstarHCP Focus five stars

ACQ5

Fund Manager of the year Finland

Hedge Nordic


HCP Quant HCP Focus HCP Black

HCP-yksitysihenkilo

yksityissijoittajille

Varainhoitoon liitetään usein turhaa elitismiä. Varainhoito on palvelu ja 5 000 eurosta ylöspäin tarjoamme käyttöösi parhaan mahdollisen ammattitaidon ja parhaat ratkaisut.

Lue lisää »
HCP-urheilja

Urheilijarahasto

Urheilijarahastoon voi sijoittaa jokainen yli 9 600 euroa vuodessa urheilemisella ansaitseva urheilija. Rahastoon voi siirtää verovapaasti 50 prosenttia vuosittain urheilemisesta saamistaan tuloista.

Lue lisää »
 
HCP-instituutio

instituutioille

Säätiöillä ja yhdistyksillä on arvokas yhteiskunnallinen rooli pitkäjänteisten kulttuuri-, innovaatio- ja sosiaalihankkeiden rahoittajina ja koordinaattoreina.

Lue lisää »
HCP-artisti

Artisteille

Taiteilijan ura on monesti tasapainoilua taiteellisten ja kaupallisten arvojen välillä. Meiltä taiteilija saa tukea ilman kompromisseja.

Lue lisää »
 
 

Rahastomme

HCP Black

Aidolla ja aktiivisella hajautuksella tavoitellaan parasta tuottoa suhteessa riskiin. Rahasto tarjoaa ratkaisun pitkäaikaiseen sijoittamiseen sekä vaurauden rakentamiseen.

Lue lisää »

HCP Focus

Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat olleet ylivoimaisesti parhaiten tuottava omaisuusluokka. HCP Focus on aidosti aktiivinen osakestrategia. Se soveltuu kärsivälliselle osakesijoittajalle.

Lue lisää »

HCP Quant

Systemaattista kvantitatiivista sjoitusmenetelmää hyödyntäen on mahdollista välttää inhimillisiä heikkouksia sijoittamisessa. HCP Quant hajauttaa sijoitukset pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Lue lisää »