HCP Quant 6/2018 -2.70% | Rahaston tunnusluvut ja allokaatio | Kiinalaiset osakkeet paineessa

Kesäkuun arvonmuutoksesta tuli vuoden pienin. Kun vuoden aiemmat kuukausimuutokset ovat olleet viiden prosentin luokkaa tai enemmän päätyi HCP Quant rahasto kesäkuun lopuksi -2.70% lukemaan. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return laski kesäkuussa euroissa mitattuna -1.06%. Euroopan markkinoiden kehitystä mittaava S&P Europe 350 Total Return indeksi notkahti puolestaan -0.57%. Yhdysvalloissa taasen S&P 500 Total Return indeksi nousi euroissa +0.56%.

Vuoden alusta HCP Quant rahasto on tuottanut kaikkien kulujen ja palkkioiden jälkeen +3.33%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Returnin alkuvuoden tuotto on euroissa +1.32% joten rahasto on pärjännyt sitä paremmin huolimatta indeksiä selvästi alhaisemmasta Pohjois-Amerikan painosta sekä tuntuvasta painotuksesta Kiinaan.

Pohjois-Amerikan markkinat ovat olleet vahvassa vedossa. S&P 500 Total Return on noussut euroissa vuoden aikana +5.68%. Toinen vahva markkina on ollut Helsingin pörssi. OMX Helsinki Cap Index GI on kirmannut +9.64% ylöspäin. Sen sijaan muualla maailmassa tuotot näyttävät varsin erilaisilta. Suurin osa maailman indekseistä on euroissa joko nollan tietämillä tai pakkasella. Euroopan S&P Europe 350 Total Return on tuottanut vuoden alusta +0.05%, Australian S&P ASX 200 -0.47%, Kanadan S&P TSX Composite Total Return +0.02%, Hong Kong Hang Seng Index -0.79% ja Japanin Nikkei 225 +2.51%. Varsinkin Kiinassa osakkeet ovat laskeneet tuntuvasti Trumpin asettamien tullien myötä. Shanghai Shenzhen CSI 300 indeksi on tullut vuoden alusta euroissa alas -11.91%. Kuten allaolevasta kuvaajasta voi todeta tulivat kiinalaisosakkeet alas erityisesti kesäkuun aikana mikä luonnollisesti osui myös HCP Quantin sisältämiin kiinalaisiin yhtiöihin.


Kiinan Shanghai Shenzhen CSI 300 indeksin tuotto vuoden alusta euroissa.
Lähde: Bloomberg


HCP Quant rahaston sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 29.6.2018.
HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 29.6.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoituksista suurin osa on yhä Aasiassa (Kiina + Japani = 36%) ja kehittyvien markkinoiden paino on 38% (Kiina + Venäjä). Ranskalaisyhtiötä ja käteistä lukuunottamatta kaikki sijoitukset ovat euroalueen ulkopuolella joten euron vahvistumisella tai heikkenemisellä on myös selvä vaikutus rahaston tuottoon. Suurimmalla osalla markkinoista joilla HCP Quantilla on sijoituksia ovat kehittyneet vuoden aikana vaisusti tai heikosti, joten siinä mielessä sijoitusstrategia on pärjännyt kohtuullisen hyvin.

Yhdysvalloissa osakkeiden arvostustasot ovat olleet korkealla jo varsin pitkään. Ohessa vertailun vuoksi HCP Quantin sisältämien osakkeiden arvostustasot S&P 500 indeksiin verrattuna:

 • Osinkotuotto 3.22% (S&P 500 1.93%)
 • P/E 7.28 (S&P 500 20.68)
 • P/CF 5.51 (S&P 500 13.81)
 • P/B 1.69 (S&P 500 3.27)
 • P/S 0.73 (S&P 500 2.17)
 • ROE 23.61% (S&P 500 14.27%)
 • EV/EBITDA 3.83 (S&P 500 13.25)

Kautta historian ovat korkeat arvostustasot ennakoineet heikkoja tuottoja seuraavalle 5-10 vuoden ajalle. GMO on tehnyt oman ennusteensa seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi ja näistä johtuen he odottavat isokokoisten Yhdysvaltalaisten yhtiöiden tuottavan inflaatiokorjattuna -4.2% p.a. ja pienyhtiöiden -2.7% p.a. dollareissa. Kehittyvien maiden osakkeiden, jotka ovat edullisemmin hinnoiteltuja, he ennustavat tuottavan +1.9% p.a. inflaation jälkeen dollareissa.

GMO:n ennustamat inflaatiokorjatut tuoto-odotukset dollareissa erilaisissa sijoituksissa seuraavalle seitsemälle vuodelle.
Lähde: GMO>Finanssikriisin pohjilta ovat kasvuyhtiöt tuottaneet arvoyhtiöitä paremmin. Edellisen kymmenen vuoden tuotto osakemarkkinoilla on ollut myös keskimääräistä iloisempaa. Sijoittamisessa keskiarvoon palautuminen (mean reversion) on yksi voimakkaimmista ilmiöistä. Koska markkinoilla on nyt takana loistava nousu on seuraavan vuosikymmenen ennustettava tuotto tavanomaista alempi. Ja vastaavasti on odotettavaa että alhaisesti arvostetut osakkeet (arvo-osakkeet) tai markkinat tuottavat kalliisti arvostettuja (kasvuosakkeet) osakkeita tai markkinoita paremmin. Minulla ei ole sen kirkkaampaa kristallipalloa kuin GMO:llakaan sen suhteen miten tulevaisuus todellisuudessa tulee menemään, mutta he tuntuvat olevan samoilla linjoilla siitä mitä nykyiset arvostustasot indikoivat odotettavissa olevista tuotoista.

Lämpimiä lomakelejä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”Most investors want to do today what they should have done yesterday.”
Larry Summers

Helsinki Capital Partners Honored as Best for Workers

Helsinki Capital Partners Honored as Best for Workers, Creating Most Positive Impact for Employees Evaluated by Comprehensive B Impact Assessment

Last week, Helsinki Capital Partners (HCP) was recognized for creating the most positive impact for their workers based on an independent, comprehensive assessment administered by the nonprofit B Lab. Honorees are featured on B the Change publication at bthechange.com/bestfortheworld.

HCP works as a stepping stone into career life for many young professionals through paid internship programs. Heini Kangas-Heiska taking care of HCP's rooftop garden during her internship in 2017.

HCP works as a stepping stone into career life for many young professionals through paid internship programs. Heini Kangas-Heiska taking care of HCP’s rooftop garden during her internship in 2017.

HCP is honored in the Best for Workers list, which includes businesses that earned a Workers score in the top 10 percent of more than 2,400 Certified B Corporations on the B Impact Assessment. The Workers section of the B Impact Assessment assesses the company’s relationship with its workforce. It measures how the company treats its workers through compensation, benefits, training and ownership opportunities provided to workers.

The category also focuses on the overall work environment within the company by assessing management/worker communication, job flexibility, corporate culture, and worker health and safety practices.

Helsinki Capital Partners made the list thanks to exceptional practices like ownership opportunities, having all permanent workforce as owners, very flat compensation structure in salaries, no restrictions on location where work is conducted and great freedom to participate in #HCPSPIRIT projects.

Juhani Halminen joined the HCP team in the final year of his studies by participating in HCP’s trainee programme. Now he's one of the owners of the company and working as a Head of Fund Administration.

Juhani Halminen joined the HCP team in the final year of his studies by participating in HCP’s trainee programme. Now he’s one of the owners of the company and working as a Head of Fund Administration.

“With the rise of anger at a system that feels rigged, people are hungry for companies like Helsinki Capital Partners, who are changing the system by building businesses that seek to create the greatest positive impact,” says Jay Coen Gilbert, co-founder of B Lab.

Best for The World is the only list of businesses that uses comprehensive, comparable, third-party-validated data about a company’s social and environmental performance. As consumers, talent and investors increasingly demand transparent, values-aligned businesses to buy from, work at, and invest in, companies will need to not just be the best in the world but the best for the world.

Today there are more than 2,400 Certified B Corporations across more than 150 industries and 50 countries, unified by one common goal: to redefine success in business.

B Lab is a nonprofit organization that serves a global movement of people using business as a force for good.  Its vision is that one day all companies compete not only to be the best in the world, but the best for the world and society will enjoy prosperity for all for the long term.

For more information:
www.bcorporation.net
www.bthechange.com

HCP Quant 5/2018 +7.43% | Positiivisia uutisia | Yrityskauppa | Markkinarakenteen muutos

Toukokuussa HCP Quant nakutti tuottoa parhaiten omistajilleen sitten heinäkuun 2016. Arvonnousua kertyi +7.43% kun vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksin tuotto oli euroissa +3.30%. Yhdysvaltojen isojen yhtiöiden tuottoa mittaava S&P 500 Total Return indeksi vahvistui euroissa +6.19%. Euroopassa nousu jäi vaisummaksi. S&P Europe 350 Total Return kohosi +1.34%.

Kuukauden aikana euro heikkeni selvästi muihin valuuttoihin nähden. Tämä oli yksi tekijä joka siivitti HCP Quantin hyvään lentoon. Sama asia näkyy myös S&P 500 Total Returnin toukokuun tuotossa. Loppukuusta eskaloituneet Italian ja Espanjan ongelmat painoivat eurooppalaisia osakkeita ja euroa alaspäin. Koska HCP Quantin sijoitukset ovat pääosin Euroopan ulkopuolella välttyi rahasto euro-osakkeiden painumisen vaikutuksilta ja hyötyi heikkenevästä valuutasta.

HCP Quantin ja vertailuindeksin tuotto vuoden alusta.

Vuoden alusta HCP Quant on tuottanut +6.19% kaikkien kulujen ja palkkioiden jälkeen. Vertailuindeksin tuotto on tänä vuonna jäänyt +2.41%:iin. S&P 500 Total Return indeksi on ollut yhä yllättävän vahva sen tuottaessa vuoden aikana +5.10%. Euroopassa meno on ollut vaatimatonta. S&P Europe 350 Total Return indeksin tuotto vuoden alusta on ollut +0.62%.

Erityisesti minua ilahduttaa tieto siitä että jokainen rahastoon sijoittanut on nyt plussalla. Ne sijoittajat jotka rohkenivat sijoittaa HCP Quant rahastoon pahimman alituoton aikaan (Q1/2016 merkintä) ovat päässeet nyt yli 36% tuottoon reilussa kahdessa vuodessa vertailuindeksin jäädessä jälkeen rahaston alkaessa tuottaa markkinoita paremmin.

Kvantitatiivisen elvytyksen nyt loppuessa yhdistettynä kohoavaan korkoympäristöön on aiheuttanut tilanteen jossa osakkeiden arvonheilunta (volatiliteetti) on kasvanut. Minun silmiini nämä tekijät näyttävät siltä että yhtiöiden arvottaminen markkinoilla alkaa eriytyä. Toisin sanoen tuntuu että yhtiöiden fundamenteilla alkaa olla pitkästä aikaa merkitystä myös muille sijoittajille. Toivon mukaan tämä kehitys jatkuu, sillä se tarkoittaisi hyvää myös sen kaltaisille yhtiöille joihin HCP Quant sijoittaa. Se johtavatko kohoavat korot sekä kvantitatiivinen tiukentaminen lopulta tämänkaltaiseen muutokseen on lopulta helppo todeta vasta jälkikäteen. Rahaston tämän vuoden kuukausituottojen muutokset ovat olleet sitä kokoluokkaa että mikäli tilanne jatkuu ei tarvita kuin muutama plusmerkkinen kuukausi työntämään rahaston kuluvan vuoden tuotto erinomaiselle tasolle.

Yksi mahdollinen syy pitkittyneelle markkinarakenteen muutokselle voi olla indeksisijoittamisen kasvanut suosio, jonka ongelmista Shaleish Kumar kirjoittaa artikkelissa The Coming Crisis in the Index Funds seuraavasti:

From the stats I have seen, about 50% of the investment capital in the market today is invested in the index funds and ETFs. Of the remaining, most are invested in other funds that tend to be a pseudo-index fund anyway. We now have a situation where

 • Investors are passive and do not want to worry about “owning” of businesses
 • Fund managers invest in an index and do not worry about exercising their shareholder and management oversight roles. They vote with the management for most of the shareholder proposals. It is not their job to exercise their shareholder rights
 • Managers of the businesses no longer face the shareholder scrutiny that they traditionally used to

Granted there are activist investors who try to take advantage of the deteriorating market structure and in the process, bring some more efficiency in the market. But all told, the vast majority of the investment dollars in the market come from retail investors, pensions and endowments, and the prevailing wisdom of the crowds is to just invest in an index and be done with it. This is the situation we find ourselves in today. Major indexes like S&P 500 are overvalued but they continue to increase as more index fund investors pile on. The stocks that make up some of these indexes are overvalued and getting more so every day. What we have today is a bubble in the indexes and at some point this bubble will deflate. Index funds do have a role to play but like most other things to do with economics and human behavior, they are subject to the cycles of euphoria and despondency.

Pelkästään euron heikentyminen ei selitä HCP Quantin hyvin mennyttä toukokuuta. Rahaston salkussa oli positiivisia tapahtumia laajalla rintamalla. Kuukauden alkupuolella tuli ilmoitus toisesta ulosostosta tälle vuodelle jo kerroinkin edellisessä sijoittajakirjeessä. Toukokuun puolivälissä yhden rahaston osakkeen kaupankäynti keskeytettiin yhtiön pyynnöstä. Keskeytys liittyi positiivisiin poraustuloksiin joista yhtiö tiedotti seuraavana päivänä ja kaupankäynti jatkui viiden prosentin nousulla. Toukokuun viimeinen päivä puolestaan MSCI China Small Cap indeksiin lisättiin HCP Quantin omistama kiinalaisyhtiö.

Kesäkuu on myös alkanut aurinkoisissa merkeissä. Perjantaina 1. kesäkuuta pörssin sulkeuduttua tuli tiedote että Singaporessa listatusta yhtiöstä myydään 15% osuus 65% päätöskurssia korkeampaan hintaan. Maanantaina kurssi nousi noin 25% uutisen johdosta ja tänään reilut 4% lisää. Enemmänkin olisin nousua suonut sillä yhtiö on yhä hyvin aliarvostettu. Samoin eilen tuli tiedote lääkeyhtiön FDA hyväksynnästä (NDA) uudelle kehitetylle lääkkeelle josta yhtiö saa lisenssimaksun kolmannelta taholta sekä rojaltimaksuja myynnistä tulevaisuudessa. Näiden vastapainona samana päivänä Yhdysvalloissa listattu kiinalaisosake tosin painui yli 20% ilman mitään uutisointia tai pörssitiedotetta. Yhtiöön kohdistui yksi tavoitehinnan alentaminen joten kyseessä lienee ylireagointi ellei uutisia ilmaannu.

Nopeiten saat tietoosi ajankohtaiset muutokset HCP Quant rahastossa seuraamalla twitter tiliäni.

Kaikki rahastomme ovat auki uusille sijoituksille kesäkuun ajan. Toinen osakerahastomme, HCP Focus, on tuottanut vuoden alusta +14.04%. HCP Focus sijoittaa yhtiöihin joilla on merkittäviä kilpailuetuja sekä hyötyvät maailmaa muokkaavista megatrendeistä. Rahaston riskikorjattu tuotto on paras kaikista Suomessa markkinoitavista osakerahastoista (552 kpl). HCP Black rahastomme on puolestaan asemoitu tällä hetkellä hyvin defensiivisesti. Tämä rahasto tarjoaa turvaa osakemarkkinoiden turbulenssilta. HCP Black on tuottanut puolestaan vuoden alusta +1.22% ja sen riski (volatiliteetti) on vain kolmasosa HCP Quant ja HCP Focus rahastoistamme.

Merkinnän voit tehdä sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään perjantaina 29. päivä kesäkuuta kello 16 mennessä, joten tilisiirto on hyvä tehdä päivää tai kahta ennen.

Tee rahastomerkintä

Lämmintä kesäkuuta toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”It’s waiting that helps you as an investor, and a lot of people just can’t stand to wait. If you didn’t get the deferred-gratification gene, you’ve got to work very hard to overcome that.”

Miksi HCP Black on sijoitettuna defensiivisesti?

HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppainen luo katsauksen salkun sijoitusten tilanteeseen ja avaa Blackin defensiivistä sijoitusstrategiaa.

”On vielä tärkeämpää pysyä markkinoilta pois kymmenen pahinta päivää kuin kuin olla markkinoilla kymmenen parasta päivää”, Kemppainen tiivistää.

It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight!
– Jesse Livermore

HCP Focus on Suomen paras osakerahasto

 HCP Focus on paras Suomessa markkinoitava osakerahasto riskikorjatulla tuotolla mitattuna. 

Ammattimaisessa sijoittamisessa tavoitellaan parasta tuottoa suhteessa riskiin. Yleisin riskikorjatun tuoton mittari on ns. Sharpen luku1, joka kertoo kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut on tuottanut suhteessa riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. HCP Focuksella on korkein Sharpe kaikista Suomessa markkinoitavista 552 osakerahastosta.

HCP Focus on myös oman kategoriansa eli globaalien osakerahastojen tuottokärjessä. Rahasto on saavuttanut kategoriassaan2 peräti neljä ykkössijaa.

 • tuotto 5 vuotta (17,5 % p.a.)3
 • tuotto 3 vuotta (15,1 % p.a.)4
 • tuotto 1 vuosi (21,7 %)5
 • tuotto 6 kuukautta (9,7 %)

Focuksen viiden vuoden kumulatiivinen tuotto oli huikeat 124,3 %, mikä on parempi kuin 98 % kaikista kilpailijoista3, tyylistä tai kategoriasta riippumatta.

HCP Focus viiden vuoden tuotto

HCP Focus viiden vuoden tuotto

HCP Focus on aggressiivinen globaali long-only stock-picking -osakerahasto. Strategiassa etsitään maailmaa muokkaavista megatrendeistä hyötyviä yhtiöitä, joilla on merkittäviä pitkäaikaisia kilpailuetuja. Sijoitukset on keskitetty noin kymmeneen erittäin syvästi analysoituun yhtiöön.

Seuraava merkintäpäivä 29.6.2018

Tutustu rahastoon Tee rahastomerkintä

Salkunhoitaja Ernst Grönblomin sijoitusfilosofia perustuu suurelta osin näkemykseen, että merkittävä osa aktiivisten sijoitusstrategioiden heikoista tuloksesta selittyy kaappi-indeksoinnilla ja liian lyhyellä sijoitushorisontilla. Siksi Focuksen strategia onkin erittäin keskitetty ja sijoitushorisontti pitkä.

”Uskon, että menestyksekkään sijoittamisen salaisuus on keskittäminen ja aika.”

____

1 HCP Focus -rahastolla on korkein Sharpe (2,9) kaikista Suomessa markkinoitavista 552 osakerahastoista. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi Sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018. (Lataa ilmainen pdf-raportti osoitteesta: www.sijoitustutkimus.fi)

HCP Focus kuuluu kategoriaan ”Osakerahastot / Maailma”, eli globaalit osakerahastot joiden sijoitusstrategia ei ole maantieteellisesti rajattu. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018.

3 Maaliskuun 2018 lopulla Suomessa oli 66 kpl samaan kategoriaan (globaalit osakerahastot) kuuluvaa rahastoa joilla oli vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Tässä kategoriassa HCP Focus on viiden vuoden (1.4.2013–31.3.2018) tuotoilla mitattuna rankattu sijalle 1. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli tällöin yhteensä 496 kpl osakerahastoa joilla oli vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Viiden vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on rankattu sijalle 8. HCP Focus on siis tällä ajanjaksolla tuottanut paremmin kuin 98 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riip­pumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018.

4 Maaliskuun 2018 lopulla Suomessa oli 74 kpl samaan kategoriaan (globaalit osakerahastot) kuuluvaa rahastoa joilla oli vähintään kolmen vuoden tuottohistoria. Tässä kategoriassa HCP Focus on kolmen vuoden (1.4.2015–31.3.2018) tuotoilla mitattuna rankattu sijalle 1. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli tällöin yhteensä 530 kpl osakerahastoa joilla oli vähintään kolmen vuoden tuottohistoria. Kolmen vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on rankattu sijalle 6. HCP Focus on siis tällä ajanjaksolla tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riip­pumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018.

5 Maaliskuun 2018 lopulla Suomessa oli 79 kpl samaan kategoriaan (globaalit osakerahastot) kuuluvaa rahastoa joilla oli vähintään yhden vuoden tuottohistoria. Tässä kategoriassa HCP Focus on yhden vuoden (1.4.2017–31.3.2018) tuotoilla mitattuna rankattu sijalle 1. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli tällöin yhteensä 552 kpl osakerahastoa joilla oli vähintään yhden vuoden tuottohistoria. Yhden vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on rankattu sijalle 6. HCP Focus on siis tällä ajanjaksolla tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riip­pumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018. Huomio: historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

HCP Quant 4/2018 +4.54% | Ulosostot | Valuuttasuojaus | Arvosijoittaminen | Osuudenhaltijoiden edustaja

Kun maaliskuussa osakekurssit sukelsivat kautta maailman niin huhtikuussa oli päinvastaisen suunnan vuoro. HCP Quant rahaston tuotto huhtikuussa oli +4.54%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksi nousi euroissa mitattuna +3.63%. Yhdysvalloissa S&P 500 Total Returnin tuotto jäi euroissa +1.96%:iin. Railakkainta nousu oli Euroopassa S&P Europe 350 Total Return indeksin rallatellessa +4.76%:n edestä.

Tänä vuonna markkinat ovat olleet aiempia vuosia herkemmässä tilassa. Kasvanut arvonheilunta eli volatiliteetti on tästä selvä osoitus. Viime vuonna HCP Quantilla oli vain yksi kuukausi jossa kuukauden arvonmuutos oli yli 4%. Tänä vuonna jokaisen kuukauden muutos on ollut yli 4%. Itse toivotan kasvaneen volatiliteetin tervetulleeksi. Kun sijoittajien näkemyserot kasvavat aiheuttaa se monesti myös markkinoilla muutoksen. Luonnollisesti henkilökohtaisesti odotan vesi kielellä arvosijoittamisen takaisintulemista.

Arvo- ja kasvuosakkeiden ali- ja ylituottojen kaudet maailmanlaajuisesti.
Lähde: Goldman Sachs Global Investment Research

Arvosijoittamisella on takanaan historiallisen pitkä alituoton kausi kasvuosakkeisiin nähden. Se on lisäksi tavanomaista voimakkaampi kuten ylläolevasta kuvaajasta voi todeta. Koska markkinoilla on taipumus hakeutua takaisin keskiarvoon (mean reversion) on oletettavaa että arvosijoittamisen alkaessa tuottaa kasvuosakkeita paremmin tulee liike olemaan raju ja nopea. Kun kasvuosakkeita tukeva aikakausi on päättynyt ovat aiemmin arvo-osakkeet nousseet lyhyessä ajassa voimakkaasti kasvuosakkeisiin nähden, kuten vuosina 2000-2002, 1993-1995, 1987-1989 ja 1981-1982. Mikäli sijoittajan pyrkimyksenä on ajoittaa tätä muutosta sen menettää herkästi muutoksen voimakkuudesta johtuen.

Entä voisiko olla mahdollista että arvo-osakkeet eivät enää koskaan tule tuottamaan kasvuosakkeita paremmin? Mikään ei tässä maailmassa ole täydellisen varmaa. Tällainen skenaario vaatisi sen että olisimme pysyvästi siirtyneet aikakauteen jossa yhtiöiden fundamenteilla ei olisi enää merkitystä. Se tarkoittaisi käytännössä muun muassa sitä että kaikki yritysten arvonmääritysten oppikirjat pitäisi kirjoittaa uusiksi. Olen erittäin skeptinen sen suhteen että olisimme siirtyneet ns. uuteen normaaliin. ”This time is different” on tullut todistetuksi vääräksi kerta toisensa jälkeen.

Kerroin edellisessä sijoittajakirjeessä että yhden HCP Quantin yhtiön kaupankäynti keskeytettiin koska yhdessä artikkelissa spekuloitiin isomman yhtiön olevan kiinnostunut ostamaan sen. Yhtiö ei suoralta kädeltä kieltänyt huhuja, joten arvelin tässä olevan perää. Näin myös tapahtui. Viikonlopun jälkeen yhtiöt tiedottivat ulosostotarjouksesta joka tapahtuisi osakevaihtona. Tarjottu hintapreemio ei ollut yhtä raju kuin artikkelissa oli laskettu yhtiön arvoksi. Kaupankäynnin alettua uudestaan uutinen palkittiin 42% kurssinousulla. Sen jälkeen on arvonnousua tullut vielä 19% lisää.

Ilokseni voin kertoa myös toisesta ulosostotapauksessa. Ostin toukokuun ensimmäinen päivä rahastoon sijoituskriteerit täyttävää yhtiötä Yhdysvalloista. Vain viikon pitoajan jälkeen 8. päivä tuli ilmoitus että myös tästä yhtiöstä on tehty ulosostotarjous. Tällä kertaa preemio ei ollut yhtä hyvä mutta 16% tuottoon reilussa viikossa voi olla tyytyväinen.

Kuten olen aiemmin kertonut näyttää ulosostoja kohdistuvan tavanomaista useammin sellaisiin yhtiöihin joita HCP Quant hankkii. Koska yhtiöt ovat kooltaan pieniä ja huokeasti hinnoiteltuja ovat ne otollinen ostokohde isommille toimijoille. Luonnollisesti se montako ulosostotarjousta vuosittain rahaston omistamiin yhtiöihin kohdistuu sekä millaisin preemioin vaikuttaa rahaston tuottoihin. Nämä vaihtelevat huomattavasti.

HCP:n osuudenhaltijoiden kokous pidettiin 26.4. Saimme saman päivän aamulla tiedon että aiemmin osuudenhaltijoiden edustajaksi valittu Ville Lappalainen ei pysty jatkamaan edustajana seuraavaa vuotta henkilökohtaisista syistä johtuen. Tästä johtuen kokouksessa valittiin uudeksi osuudenhaltijoiden edustajaksi Elli Leino. Ville Lappalainen jatkaa varajäsenenä. Onnittelut Ellille valinnasta!

Samassa kokouksessa sain kysymyksen HCP Quantin valuuttasuojaukseen liittyen. Suurin osa rahaston sijoituksista on euroalueen ulkopuolella. Rahaston tuotto puolestaan mitataan euroissa joten euron vahvistuminen (laskee rahaston tuottoa) tai heikkeneminen (nostaa rahaston tuottoa) muihin valuuttoihin nähden näkyy kehityksessä. HCP Quant ei suojaudu valuuttakurssien muutoksilta. Miksi? Ensinnäkin valuuttasuojaus maksaa. Rahaston tulisi lainata vieraassa valuutassa noteerattavan arvopaperin ostohinnan verran kyseistä valuuttaa ja maksaa lainauksesta korkoa. Tälläkään ei täysin pääse valuuttariskiä karkuun sillä silti arvopaperin arvonmuutokseen liittyy aina valuuttariski, joka voi toimia sijoittajan eduksi tai haitaksi. Toiseksi, pidemmällä aikavälillä valuuttamuutosten nettovaikutus on nolla. Kolmantena syynä on pitkän aikavälin todistusaineisto, joka osoittaa että valuuttasuojattu sijoittaminen tuottaa suojaamatonta heikommin. Ystäväni Tim du Toit on kirjoittanut aiheesta hyvän yhteenvedon To Hedge or Not To Hedge – Currency Risk In Your Portfolio jonka suosittelen lukemaan mikäli aihe kiinnostaa syvällisemmin.

Aurinkoisia kelejä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”The cost of performing well in bad times can be relative underperformance in good times.”
Seth Klarman

Lessons from Istanbul – ”You are just like us, it’s just a different city”

Lessons from Istanbul

At the end of March, HCP team got a chance to explore the dynamic city of Istanbul and to study the fast-growing financial market of Turkey. During those five days and ten meetings with Turkish financial institutions, we got a decent overview of the local financial market. Moreover, we learned what makes our company appealing to international customers.

Coming from Finland HCP has some obvious advantages in international business. Finland has a good reputation when it comes to education, transparency, equality, legislation, and a well-developed information society. The Nordic Model might look attractive for now, but our current welfare is largely built on debt. Finnish population growth has almost stopped to 5.5 million people. The proportion of net taxpayers is shrinking while the group of pensioners is growing fast.

”To uphold the current pension system we are missing some 800 billion euros and the distorted old-age dependency ratio can potentially lead to something called balance sheet recession. Thus, we can’t think of expanding our business only domestically, but instead, we have to look abroad to countries with a growing economy and workforce – such as Turkey”, CEO Tommi Kemppainen sums up.

Since its foundation in 2007, HCP has aimed at reshaping the financial sector. We have done so by modern customer service design and by including the consideration of all stakeholder interests to our corporate responsibilities.

To name a few examples, we have been supporting up and coming artists, starting a fund for professional athletes, and by catering our services to third sector institutions, and by serving our private customers internationally online. The company’s voluntary efforts for responsible business were recognized last year by a B Corporation certification.

All these parts of our business model were something that our Turkish colleagues found appealing and it was pleasant to find how we shared very similar values on business. Like the representatives of Istanbul Portföy Yonetimi put it: ”You are just like us, it’s just a different city”.

In Turkey, there is a rising demand for foreign investment instruments. For now, the Turkish tax law favors domestic investments and for this reason, we do not expect to receive large investments in our portfolios in the near future. If the Turks invest in foreign portfolios, however, it seems that there are no reasons why they would not opt for a Finnish asset management company amongst other western banking services. We are happy to have set up some good relationships so that the connections are ready for some regulatory shifts.

HCP team would like to thank all the Turkish financial institutions for informative discussions, Mr. Turgay Kuleli for organizing the meetings, and especially Mr. Halil Kulluk from DEiK – Foreign Economic Relations Board for an exceptionally warm reception in Turkey.

HCP Quant maaliskuu 2018 -4.37 %

Maaliskuussa ei osakemarkkinoilla juhlittu. Indeksit tulivat alaspäin kautta maailman. HCP Quantin arvosta suli kuukauden aikana -4.37%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return heikkeni euroissa -1.53%:n edestä. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi vajosi -3.19% euroissa ja Euroopan S&P 350 Total Return -1.85%.

Kuten edellisessä sijoittajakirjeessä kirjoitin on HCP Quantilla ylivoimaisesti suurin paino kiinalaisissa osakkeissa. Trumpin aloittamat uhkailut kauppasodalla Kiinaa kohtaan sitä rankaisevilla tulleilla on myrkkyä näille osakkeille. Tämä on suurin yksittäinen syy joka painoi HCP Quantin kehitystä. Nähtäväksi jää onko Trumpin nokittelu yhtä pitävä kuin suunnitelmat rakentaa muuri Meksikon rajalle. Kyseessä voi olla puhdas neuvottelustrategia. Jos kyseessä on pelkkä sanahelinä on oletettavaa että arvostukset pomppaavat ylöspäin uhan väistyttyä. Mikäli ei, niin kiinalaiset osakkeet jatkanevat laskuaan. Yhdysvallat on Kiinan tärkein kauppakumppani yhdessä Euroopan Unionin kanssa joten asialla on laajalti merkitystä.

Kuunvaihde oli hieman poikkeuksellinen pitkäperjantaista johtuen. Torstai 29.3. oli kuukauden viimeinen pankkipäivä Suomessa ja siten HCP:n rahastojen sääntöjen mukaisesti kaikki lunastukset ja merkinnät on toteutettu rahastojemme torstain arvon mukaisesti. Pääsiäinen ei kuitenkaan ole pyhä kaikkialla maailmassa ja siten osalla rahastojen arvopapereista on käyty kauppaa perjantaina 30.3. Tästä johtuen rahastojen merkintä- ja lunastushinnat eroavat kuukauden viimeisen päivän arvosta.

HCP Quantin arvonlaskennassa havaittiin virhe 26.3. Virhe on ollut järjestelmässä 6.2.2018 alkaen. Syynä virheeseen on ollut väärä valuuttakurssi yhden arvopaperin osalta. Kyseessä on venäläinen yhtiö joka on listattuna Lontoossa mutta noteerataan Yhdysvaltojen dollareissa. Virhe on korjattu heti kun se on huomattu ja sen seurauksena Rahastoyhtiö on palauttanut rahastolle 99.61€ liikaa veloitettua hallinnointipalkkiota. Rahasto ei ole ollut auki lunastuksille eikä merkinnöille virheen esiintyessä joten osuudenhaltijoille ei ole koitunut virheestä hyötyä eikä haittaa. Pahoittelemme aiheutunutta virhettä!

Ensi viikosta on tulossa mielenkiintoinen yhden HCP Quantin osakkeen osalta. Torstaina 5.4. ennen kaupankäynnin aloitusta julkaistiin artikkeli jossa spekuloitiin isomman yhtiön olevan kiinnostunut ostamaan kyseinen yhtiö. Samassa artikkelissa yhtiön arvo on laskettu 95% korkeammaksi kuin keskiviikon päätöshinta pörssissä. Artikkelin julkaisun jälkeen molemmat yhtiöt pyysivät keskeyttämään osakkeidensa kaupankäynnin maanantaihin 9.4. asti ja tiedottavansa artikkeliin liittyen ennen kaupankäynnin uudelleenaloittamista. Osakkeen kaupankäynti on siten ollut keskeytettynä torstaista ennen pörssin avaamista lähtien. Molempien yhtiöiden osakkeiden kaupankäynnin keskeytys haisee vahvasti nenään siltä että jotain on tekeillä. Yhtiön luulisi kykenevän kieltämään huhut suoralta kädeltä ilman kaupankäynnin keskeytystä mikäli niissä ei ole mitään perää. Toteutuessa tämä olisi ensimmäinen ulososto tälle vuodelle HCP Quant rahastossa. Odotan mielenkiinnolla maanantaina.

Pidimme maaliskuussa Vero2018 messuilla kolme esitystä. Videoimme näistä kaksi. Kolmas esitys oli samaan aikaan toisen esityksemme kanssa, joten ikävä kyllä sitä emme pystyneet taltioimaan. Listautumisannit käyvät kuumana ja siten kävin omassa esityksessäni läpi tilastotietoa listautumisanteihin sijoittamisesta Suomessa ja maailmalla. Kollegani, HCP Focus rahaston salkunhoitaja Ernst Grönblom, kuvaili puolestaan seikkaperäisesti millainen on hänen rahastonsa ihanneyhtiö. Alla nämä taltioinnit, olkaa hyvät!

 

Olin maaliskuun lopulla yhdessä toimitusjohtajamme Tommi Kemppaisen kanssa viisi päivää Istanbulissa tutustumassa Turkin finanssitoimijoihin. Sijoitusten tekeminen pörssissä vaatii paikallisen välittäjän. Tapasimme mm. muutamia heistä ja tällä hetkellä meillä HCP:llä onkin selvityksen alla soveltuisiko jokin näistä HCP Quant rahaston käyttöön.

HCP:n osuudenhaltijoiden kokous pidetään torstaina 26.4. kello 16:30 toimistollamme Helsingin Kaapelitehtaalla (sisäpihan D-rappu, 5. kerros). Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 25.4. osoitteeseen shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.com. Ilmoittautuminen on pakollinen, mikäli aiot käyttää äänioikeuttasi. Jos et pääse paikalle, voit äänestää valtakirjalla. Tällöinkin tulee ilmoittautua kokoukseen; lisää viestiin ”edustettuna valtakirjalla”. Huolehdithan että valtakirja tulee kokoukseen.

Lämmintä kevään alkua toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting.”
– Jesse Livermoore

HCP Vero 2018 -messuilla

HCP

Jos et päässyt paikan päälle Vero 2018 -messuille, voit katsoa asiantuntijoidemme esitysten videotallenteet täältä. HCP Quantin salkunhoitaja Pasi Havia selvitti, miten listautumisanteihin osallistuminen tuottaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ernst Grönblom kuvaili seikkaperäisesti, millainen on HCP Focus -osakerahaston ihanneyhtiö.

 

Tapaa asiantuntijamme Vero 2018 -messuilla

Helsinki Capital Partnersin tiimi ovat tavattavissa Vero 2018 -messuilla Helsingin Marina Congress Centerissä 13.–14.3.2018.  Toivotamme kaikki sijoittamisesta kiinnostuneet seuraamaan esitelmiä ja tapaamaan asiantuntijoitamme messuständillemme.

HCP:n tietoiskut

13.3. kello 10.15–10.45 Sali C
Suurin finanssi-innovaatio, 
Tommi Kemppainen & Elias Koski

13.3. kello 10.30–11.00 Sali F
Listautumisantien huumaa – Tutkimustietoa Suomesta ja maailmalta, Pasi Havia 

14.3. kello 12.45–13.15 Sali F
Huipputuottojen resepti, Ernst Grönblom

Tapahtumaan on vapaa pääsy ennakkorekisteröityneille.

Katso viime vuoden tietoiskut