Miksi HCP Black on sijoitettuna defensiivisesti?

HCP Black -rahaston salkunhoitaja Tommi Kemppainen luo katsauksen salkun sijoitusten tilanteeseen ja avaa Blackin defensiivistä sijoitusstrategiaa.

”On vielä tärkeämpää pysyä markkinoilta pois kymmenen pahinta päivää kuin kuin olla markkinoilla kymmenen parasta päivää”, Kemppainen tiivistää.

It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting. Got that? My sitting tight!
– Jesse Livermore

HCP Focus on Suomen paras osakerahasto

 HCP Focus on paras Suomessa markkinoitava osakerahasto riskikorjatulla tuotolla mitattuna. 

Ammattimaisessa sijoittamisessa tavoitellaan parasta tuottoa suhteessa riskiin. Yleisin riskikorjatun tuoton mittari on ns. Sharpen luku1, joka kertoo kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut on tuottanut suhteessa riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. HCP Focuksella on korkein Sharpe kaikista Suomessa markkinoitavista 552 osakerahastosta.

HCP Focus on myös oman kategoriansa eli globaalien osakerahastojen tuottokärjessä. Rahasto on saavuttanut kategoriassaan2 peräti neljä ykkössijaa.

 • tuotto 5 vuotta (17,5 % p.a.)3
 • tuotto 3 vuotta (15,1 % p.a.)4
 • tuotto 1 vuosi (21,7 %)5
 • tuotto 6 kuukautta (9,7 %)

Focuksen viiden vuoden kumulatiivinen tuotto oli huikeat 124,3 %, mikä on parempi kuin 98 % kaikista kilpailijoista3, tyylistä tai kategoriasta riippumatta.

HCP Focus viiden vuoden tuotto

HCP Focus viiden vuoden tuotto

HCP Focus on aggressiivinen globaali long-only stock-picking -osakerahasto. Strategiassa etsitään maailmaa muokkaavista megatrendeistä hyötyviä yhtiöitä, joilla on merkittäviä pitkäaikaisia kilpailuetuja. Sijoitukset on keskitetty noin kymmeneen erittäin syvästi analysoituun yhtiöön.

Seuraava merkintäpäivä 29.6.2018

Tutustu rahastoon Tee rahastomerkintä

Salkunhoitaja Ernst Grönblomin sijoitusfilosofia perustuu suurelta osin näkemykseen, että merkittävä osa aktiivisten sijoitusstrategioiden heikoista tuloksesta selittyy kaappi-indeksoinnilla ja liian lyhyellä sijoitushorisontilla. Siksi Focuksen strategia onkin erittäin keskitetty ja sijoitushorisontti pitkä.

”Uskon, että menestyksekkään sijoittamisen salaisuus on keskittäminen ja aika.”

____

1 HCP Focus -rahastolla on korkein Sharpe (2,9) kaikista Suomessa markkinoitavista 552 osakerahastoista. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi Sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018. (Lataa ilmainen pdf-raportti osoitteesta: www.sijoitustutkimus.fi)

HCP Focus kuuluu kategoriaan ”Osakerahastot / Maailma”, eli globaalit osakerahastot joiden sijoitusstrategia ei ole maantieteellisesti rajattu. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018.

3 Maaliskuun 2018 lopulla Suomessa oli 66 kpl samaan kategoriaan (globaalit osakerahastot) kuuluvaa rahastoa joilla oli vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Tässä kategoriassa HCP Focus on viiden vuoden (1.4.2013–31.3.2018) tuotoilla mitattuna rankattu sijalle 1. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli tällöin yhteensä 496 kpl osakerahastoa joilla oli vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Viiden vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on rankattu sijalle 8. HCP Focus on siis tällä ajanjaksolla tuottanut paremmin kuin 98 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riip­pumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018.

4 Maaliskuun 2018 lopulla Suomessa oli 74 kpl samaan kategoriaan (globaalit osakerahastot) kuuluvaa rahastoa joilla oli vähintään kolmen vuoden tuottohistoria. Tässä kategoriassa HCP Focus on kolmen vuoden (1.4.2015–31.3.2018) tuotoilla mitattuna rankattu sijalle 1. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli tällöin yhteensä 530 kpl osakerahastoa joilla oli vähintään kolmen vuoden tuottohistoria. Kolmen vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on rankattu sijalle 6. HCP Focus on siis tällä ajanjaksolla tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riip­pumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018.

5 Maaliskuun 2018 lopulla Suomessa oli 79 kpl samaan kategoriaan (globaalit osakerahastot) kuuluvaa rahastoa joilla oli vähintään yhden vuoden tuottohistoria. Tässä kategoriassa HCP Focus on yhden vuoden (1.4.2017–31.3.2018) tuotoilla mitattuna rankattu sijalle 1. Kaiken kaikkiaan Suomessa oli tällöin yhteensä 552 kpl osakerahastoa joilla oli vähintään yhden vuoden tuottohistoria. Yhden vuoden tuotoilla mitattuna HCP Focus on rankattu sijalle 6. HCP Focus on siis tällä ajanjaksolla tuottanut paremmin kuin 99 % kaikista kilpailevista osakerahastoista, tyylistä tai kategoriasta riip­pumatta. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Maaliskuu 2018. Huomio: historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.

HCP Quant 4/2018 +4.54% | Ulosostot | Valuuttasuojaus | Arvosijoittaminen | Osuudenhaltijoiden edustaja

Kun maaliskuussa osakekurssit sukelsivat kautta maailman niin huhtikuussa oli päinvastaisen suunnan vuoro. HCP Quant rahaston tuotto huhtikuussa oli +4.54%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return indeksi nousi euroissa mitattuna +3.63%. Yhdysvalloissa S&P 500 Total Returnin tuotto jäi euroissa +1.96%:iin. Railakkainta nousu oli Euroopassa S&P Europe 350 Total Return indeksin rallatellessa +4.76%:n edestä.

Tänä vuonna markkinat ovat olleet aiempia vuosia herkemmässä tilassa. Kasvanut arvonheilunta eli volatiliteetti on tästä selvä osoitus. Viime vuonna HCP Quantilla oli vain yksi kuukausi jossa kuukauden arvonmuutos oli yli 4%. Tänä vuonna jokaisen kuukauden muutos on ollut yli 4%. Itse toivotan kasvaneen volatiliteetin tervetulleeksi. Kun sijoittajien näkemyserot kasvavat aiheuttaa se monesti myös markkinoilla muutoksen. Luonnollisesti henkilökohtaisesti odotan vesi kielellä arvosijoittamisen takaisintulemista.

Arvo- ja kasvuosakkeiden ali- ja ylituottojen kaudet maailmanlaajuisesti.
Lähde: Goldman Sachs Global Investment Research

Arvosijoittamisella on takanaan historiallisen pitkä alituoton kausi kasvuosakkeisiin nähden. Se on lisäksi tavanomaista voimakkaampi kuten ylläolevasta kuvaajasta voi todeta. Koska markkinoilla on taipumus hakeutua takaisin keskiarvoon (mean reversion) on oletettavaa että arvosijoittamisen alkaessa tuottaa kasvuosakkeita paremmin tulee liike olemaan raju ja nopea. Kun kasvuosakkeita tukeva aikakausi on päättynyt ovat aiemmin arvo-osakkeet nousseet lyhyessä ajassa voimakkaasti kasvuosakkeisiin nähden, kuten vuosina 2000-2002, 1993-1995, 1987-1989 ja 1981-1982. Mikäli sijoittajan pyrkimyksenä on ajoittaa tätä muutosta sen menettää herkästi muutoksen voimakkuudesta johtuen.

Entä voisiko olla mahdollista että arvo-osakkeet eivät enää koskaan tule tuottamaan kasvuosakkeita paremmin? Mikään ei tässä maailmassa ole täydellisen varmaa. Tällainen skenaario vaatisi sen että olisimme pysyvästi siirtyneet aikakauteen jossa yhtiöiden fundamenteilla ei olisi enää merkitystä. Se tarkoittaisi käytännössä muun muassa sitä että kaikki yritysten arvonmääritysten oppikirjat pitäisi kirjoittaa uusiksi. Olen erittäin skeptinen sen suhteen että olisimme siirtyneet ns. uuteen normaaliin. ”This time is different” on tullut todistetuksi vääräksi kerta toisensa jälkeen.

Kerroin edellisessä sijoittajakirjeessä että yhden HCP Quantin yhtiön kaupankäynti keskeytettiin koska yhdessä artikkelissa spekuloitiin isomman yhtiön olevan kiinnostunut ostamaan sen. Yhtiö ei suoralta kädeltä kieltänyt huhuja, joten arvelin tässä olevan perää. Näin myös tapahtui. Viikonlopun jälkeen yhtiöt tiedottivat ulosostotarjouksesta joka tapahtuisi osakevaihtona. Tarjottu hintapreemio ei ollut yhtä raju kuin artikkelissa oli laskettu yhtiön arvoksi. Kaupankäynnin alettua uudestaan uutinen palkittiin 42% kurssinousulla. Sen jälkeen on arvonnousua tullut vielä 19% lisää.

Ilokseni voin kertoa myös toisesta ulosostotapauksessa. Ostin toukokuun ensimmäinen päivä rahastoon sijoituskriteerit täyttävää yhtiötä Yhdysvalloista. Vain viikon pitoajan jälkeen 8. päivä tuli ilmoitus että myös tästä yhtiöstä on tehty ulosostotarjous. Tällä kertaa preemio ei ollut yhtä hyvä mutta 16% tuottoon reilussa viikossa voi olla tyytyväinen.

Kuten olen aiemmin kertonut näyttää ulosostoja kohdistuvan tavanomaista useammin sellaisiin yhtiöihin joita HCP Quant hankkii. Koska yhtiöt ovat kooltaan pieniä ja huokeasti hinnoiteltuja ovat ne otollinen ostokohde isommille toimijoille. Luonnollisesti se montako ulosostotarjousta vuosittain rahaston omistamiin yhtiöihin kohdistuu sekä millaisin preemioin vaikuttaa rahaston tuottoihin. Nämä vaihtelevat huomattavasti.

HCP:n osuudenhaltijoiden kokous pidettiin 26.4. Saimme saman päivän aamulla tiedon että aiemmin osuudenhaltijoiden edustajaksi valittu Ville Lappalainen ei pysty jatkamaan edustajana seuraavaa vuotta henkilökohtaisista syistä johtuen. Tästä johtuen kokouksessa valittiin uudeksi osuudenhaltijoiden edustajaksi Elli Leino. Ville Lappalainen jatkaa varajäsenenä. Onnittelut Ellille valinnasta!

Samassa kokouksessa sain kysymyksen HCP Quantin valuuttasuojaukseen liittyen. Suurin osa rahaston sijoituksista on euroalueen ulkopuolella. Rahaston tuotto puolestaan mitataan euroissa joten euron vahvistuminen (laskee rahaston tuottoa) tai heikkeneminen (nostaa rahaston tuottoa) muihin valuuttoihin nähden näkyy kehityksessä. HCP Quant ei suojaudu valuuttakurssien muutoksilta. Miksi? Ensinnäkin valuuttasuojaus maksaa. Rahaston tulisi lainata vieraassa valuutassa noteerattavan arvopaperin ostohinnan verran kyseistä valuuttaa ja maksaa lainauksesta korkoa. Tälläkään ei täysin pääse valuuttariskiä karkuun sillä silti arvopaperin arvonmuutokseen liittyy aina valuuttariski, joka voi toimia sijoittajan eduksi tai haitaksi. Toiseksi, pidemmällä aikavälillä valuuttamuutosten nettovaikutus on nolla. Kolmantena syynä on pitkän aikavälin todistusaineisto, joka osoittaa että valuuttasuojattu sijoittaminen tuottaa suojaamatonta heikommin. Ystäväni Tim du Toit on kirjoittanut aiheesta hyvän yhteenvedon To Hedge or Not To Hedge – Currency Risk In Your Portfolio jonka suosittelen lukemaan mikäli aihe kiinnostaa syvällisemmin.

Aurinkoisia kelejä toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”The cost of performing well in bad times can be relative underperformance in good times.”
Seth Klarman

Lessons from Istanbul – ”You are just like us, it’s just a different city”

Lessons from Istanbul

At the end of March, HCP team got a chance to explore the dynamic city of Istanbul and to study the fast-growing financial market of Turkey. During those five days and ten meetings with Turkish financial institutions, we got a decent overview of the local financial market. Moreover, we learned what makes our company appealing to international customers.

Coming from Finland HCP has some obvious advantages in international business. Finland has a good reputation when it comes to education, transparency, equality, legislation, and a well-developed information society. The Nordic Model might look attractive for now, but our current welfare is largely built on debt. Finnish population growth has almost stopped to 5.5 million people. The proportion of net taxpayers is shrinking while the group of pensioners is growing fast.

”To uphold the current pension system we are missing some 800 billion euros and the distorted old-age dependency ratio can potentially lead to something called balance sheet recession. Thus, we can’t think of expanding our business only domestically, but instead, we have to look abroad to countries with a growing economy and workforce – such as Turkey”, CEO Tommi Kemppainen sums up.

Since its foundation in 2007, HCP has aimed at reshaping the financial sector. We have done so by modern customer service design and by including the consideration of all stakeholder interests to our corporate responsibilities.

To name a few examples, we have been supporting up and coming artists, starting a fund for professional athletes, and by catering our services to third sector institutions, and by serving our private customers internationally online. The company’s voluntary efforts for responsible business were recognized last year by a B Corporation certification.

All these parts of our business model were something that our Turkish colleagues found appealing and it was pleasant to find how we shared very similar values on business. Like the representatives of Istanbul Portföy Yonetimi put it: ”You are just like us, it’s just a different city”.

In Turkey, there is a rising demand for foreign investment instruments. For now, the Turkish tax law favors domestic investments and for this reason, we do not expect to receive large investments in our portfolios in the near future. If the Turks invest in foreign portfolios, however, it seems that there are no reasons why they would not opt for a Finnish asset management company amongst other western banking services. We are happy to have set up some good relationships so that the connections are ready for some regulatory shifts.

HCP team would like to thank all the Turkish financial institutions for informative discussions, Mr. Turgay Kuleli for organizing the meetings, and especially Mr. Halil Kulluk from DEiK – Foreign Economic Relations Board for an exceptionally warm reception in Turkey.

HCP Quant maaliskuu 2018 -4.37 %

Maaliskuussa ei osakemarkkinoilla juhlittu. Indeksit tulivat alaspäin kautta maailman. HCP Quantin arvosta suli kuukauden aikana -4.37%. Vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return heikkeni euroissa -1.53%:n edestä. Yhdysvaltojen S&P 500 Total Return indeksi vajosi -3.19% euroissa ja Euroopan S&P 350 Total Return -1.85%.

Kuten edellisessä sijoittajakirjeessä kirjoitin on HCP Quantilla ylivoimaisesti suurin paino kiinalaisissa osakkeissa. Trumpin aloittamat uhkailut kauppasodalla Kiinaa kohtaan sitä rankaisevilla tulleilla on myrkkyä näille osakkeille. Tämä on suurin yksittäinen syy joka painoi HCP Quantin kehitystä. Nähtäväksi jää onko Trumpin nokittelu yhtä pitävä kuin suunnitelmat rakentaa muuri Meksikon rajalle. Kyseessä voi olla puhdas neuvottelustrategia. Jos kyseessä on pelkkä sanahelinä on oletettavaa että arvostukset pomppaavat ylöspäin uhan väistyttyä. Mikäli ei, niin kiinalaiset osakkeet jatkanevat laskuaan. Yhdysvallat on Kiinan tärkein kauppakumppani yhdessä Euroopan Unionin kanssa joten asialla on laajalti merkitystä.

Kuunvaihde oli hieman poikkeuksellinen pitkäperjantaista johtuen. Torstai 29.3. oli kuukauden viimeinen pankkipäivä Suomessa ja siten HCP:n rahastojen sääntöjen mukaisesti kaikki lunastukset ja merkinnät on toteutettu rahastojemme torstain arvon mukaisesti. Pääsiäinen ei kuitenkaan ole pyhä kaikkialla maailmassa ja siten osalla rahastojen arvopapereista on käyty kauppaa perjantaina 30.3. Tästä johtuen rahastojen merkintä- ja lunastushinnat eroavat kuukauden viimeisen päivän arvosta.

HCP Quantin arvonlaskennassa havaittiin virhe 26.3. Virhe on ollut järjestelmässä 6.2.2018 alkaen. Syynä virheeseen on ollut väärä valuuttakurssi yhden arvopaperin osalta. Kyseessä on venäläinen yhtiö joka on listattuna Lontoossa mutta noteerataan Yhdysvaltojen dollareissa. Virhe on korjattu heti kun se on huomattu ja sen seurauksena Rahastoyhtiö on palauttanut rahastolle 99.61€ liikaa veloitettua hallinnointipalkkiota. Rahasto ei ole ollut auki lunastuksille eikä merkinnöille virheen esiintyessä joten osuudenhaltijoille ei ole koitunut virheestä hyötyä eikä haittaa. Pahoittelemme aiheutunutta virhettä!

Ensi viikosta on tulossa mielenkiintoinen yhden HCP Quantin osakkeen osalta. Torstaina 5.4. ennen kaupankäynnin aloitusta julkaistiin artikkeli jossa spekuloitiin isomman yhtiön olevan kiinnostunut ostamaan kyseinen yhtiö. Samassa artikkelissa yhtiön arvo on laskettu 95% korkeammaksi kuin keskiviikon päätöshinta pörssissä. Artikkelin julkaisun jälkeen molemmat yhtiöt pyysivät keskeyttämään osakkeidensa kaupankäynnin maanantaihin 9.4. asti ja tiedottavansa artikkeliin liittyen ennen kaupankäynnin uudelleenaloittamista. Osakkeen kaupankäynti on siten ollut keskeytettynä torstaista ennen pörssin avaamista lähtien. Molempien yhtiöiden osakkeiden kaupankäynnin keskeytys haisee vahvasti nenään siltä että jotain on tekeillä. Yhtiön luulisi kykenevän kieltämään huhut suoralta kädeltä ilman kaupankäynnin keskeytystä mikäli niissä ei ole mitään perää. Toteutuessa tämä olisi ensimmäinen ulososto tälle vuodelle HCP Quant rahastossa. Odotan mielenkiinnolla maanantaina.

Pidimme maaliskuussa Vero2018 messuilla kolme esitystä. Videoimme näistä kaksi. Kolmas esitys oli samaan aikaan toisen esityksemme kanssa, joten ikävä kyllä sitä emme pystyneet taltioimaan. Listautumisannit käyvät kuumana ja siten kävin omassa esityksessäni läpi tilastotietoa listautumisanteihin sijoittamisesta Suomessa ja maailmalla. Kollegani, HCP Focus rahaston salkunhoitaja Ernst Grönblom, kuvaili puolestaan seikkaperäisesti millainen on hänen rahastonsa ihanneyhtiö. Alla nämä taltioinnit, olkaa hyvät!

 

Olin maaliskuun lopulla yhdessä toimitusjohtajamme Tommi Kemppaisen kanssa viisi päivää Istanbulissa tutustumassa Turkin finanssitoimijoihin. Sijoitusten tekeminen pörssissä vaatii paikallisen välittäjän. Tapasimme mm. muutamia heistä ja tällä hetkellä meillä HCP:llä onkin selvityksen alla soveltuisiko jokin näistä HCP Quant rahaston käyttöön.

HCP:n osuudenhaltijoiden kokous pidetään torstaina 26.4. kello 16:30 toimistollamme Helsingin Kaapelitehtaalla (sisäpihan D-rappu, 5. kerros). Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään keskiviikkona 25.4. osoitteeseen shareholderservicing@helsinkicapitalpartners.com. Ilmoittautuminen on pakollinen, mikäli aiot käyttää äänioikeuttasi. Jos et pääse paikalle, voit äänestää valtakirjalla. Tällöinkin tulee ilmoittautua kokoukseen; lisää viestiin ”edustettuna valtakirjalla”. Huolehdithan että valtakirja tulee kokoukseen.

Lämmintä kevään alkua toivottaa,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

”It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting.”
– Jesse Livermoore

HCP Vero 2018 -messuilla

HCP

Jos et päässyt paikan päälle Vero 2018 -messuille, voit katsoa asiantuntijoidemme esitysten videotallenteet täältä. HCP Quantin salkunhoitaja Pasi Havia selvitti, miten listautumisanteihin osallistuminen tuottaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ernst Grönblom kuvaili seikkaperäisesti, millainen on HCP Focus -osakerahaston ihanneyhtiö.

 

Tapaa asiantuntijamme Vero 2018 -messuilla

Helsinki Capital Partnersin tiimi ovat tavattavissa Vero 2018 -messuilla Helsingin Marina Congress Centerissä 13.–14.3.2018.  Toivotamme kaikki sijoittamisesta kiinnostuneet seuraamaan esitelmiä ja tapaamaan asiantuntijoitamme messuständillemme.

HCP:n tietoiskut

13.3. kello 10.15–10.45 Sali C
Suurin finanssi-innovaatio, 
Tommi Kemppainen & Elias Koski

13.3. kello 10.30–11.00 Sali F
Listautumisantien huumaa – Tutkimustietoa Suomesta ja maailmalta, Pasi Havia 

14.3. kello 12.45–13.15 Sali F
Huipputuottojen resepti, Ernst Grönblom

Tapahtumaan on vapaa pääsy ennakkorekisteröityneille.

Katso viime vuoden tietoiskut

HCP Focuksella paras tuotto suhteessa riskiin

 HCP Focus on paras Suomessa markkinoitava osakerahasto riskikorjatulla tuotolla mitattuna. 

Ammattimaisessa sijoittamisessa tavoitellaan parasta tuottoa suhteessa riskiin. Yleisin riskikorjatun tuoton mittari on ns. Sharpen luku1, joka kertoo kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut on tuottanut suhteessa riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. HCP Focuksella on korkein Sharpe kaikista Suomessa markkinoitavista 561 osakerahastosta.

HCP Focus on myös oman kategoriansa eli globaalien osakerahastojen tuottokärjessä. Rahasto on saavuttanut kategoriassaan2 peräti kolme ykkössijaa.

 • tuotto 5 vuotta (19,0 % p.a.)
 • tuotto 3 vuotta (16,6 % p.a.)
 • tuotto 1 vuosi (25,8 %)

Focuksen viiden vuoden kumulatiivinen tuotto oli huikeat 139%, mikä on parempi kuin 98 % kaikista kilpailijoista3, tyylistä tai kategoriasta riippumatta.

HCP Focus viiden vuoden tuotto

HCP Focus viiden vuoden tuotto

HCP Focus on aggressiivinen globaali long-only stock-picking -osakerahasto. Strategiassa etsitään maailmaa muokkaavista megatrendeistä hyötyviä yhtiöitä, joilla on merkittäviä pitkäaikaisia kilpailuetuja. Sijoitukset on keskitetty noin kymmeneen erittäin syvästi analysoituun yhtiöön.

Tutustu rahastoon Tee rahastomerkintä

Salkunhoitaja Ernst Grönblomin sijoitusfilosofia perustuu suurelta osin näkemykseen, että merkittävä osa aktiivisten sijoitusstrategioiden heikoista tuloksesta selittyy kaappi-indeksoinnilla ja liian lyhyellä sijoitushorisontilla. Siksi Focuksen strategia onkin erittäin keskitetty ja sijoitushorisontti pitkä.

”Uskon, että menestyksekkään sijoittamisen salaisuus on keskittäminen ja aika.”

____

1 HCP Focus -rahastolla on korkein Sharpe (2,9) kaikista Suomessa markkinoitavista 561 osakerahastoista. Sharpen mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi Sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Osakerahastot, Maailma (Finanssialan Keskusliiton ulkopuoliset sijoitusrahastot). Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Helmikuu 2018.

3 Suomessa oli 28.2.2018 yhteensä 502 osakerahastoa, joilla on vähintään viiden vuoden tuottohistoria. Viiden vuoden (1.3.2013–28.2.2018) tuotoilla mitattuna HCP Focus on rankattu sijalle 9. Lähde: Suomen Sijoitustutkimus Oy, Rahastoraportti Helmikuu 2018.

HCP Quant helmikuu 2018 -4,82 %

Loistavan tammikuun jälkeen heitti helmikuu kapuloita markkinoiden rattaisiin. Laskua nähtiin laajalla rintamalla. HCP Quant painui kuukauden aikana alaspäin -4.82%:n edestä. Pieniin ja keskisuuriin arvoyhtiöihin maailmanlaajuisesti hajauttava vertailuindeksi MSCI ACWI SMID Value Total Return laski euroissa -2.84%. Yhdysvaltojen suuria yhtiöitä mittaava S&P 500 Total Return indeksi tippui euroissa puolestaan -2.06% ja Euroopan markkinoita mittaava S&P Europe 350 Total Return -3.93%.

Tuntuvasta notkahduksesta huolimatta HCP Quantin toteutunut alkuvuoden tuotto on vertailuindeksiä parempi. Vuoden alusta rahasto on tuottanut +0.18% kun MSCI ACWI SMID Value Total Return on -2.86%:n edestä pakkasella. S&P 500 Total Return (+0.27%) on tuottanut lähes saman verran kuin HCP Quant. S&P Europe 350 Total Return on puolestaan kyykännyt -2.38%.

HCP Quantin ja sen vertailuindeksin tuotto 31.3.2016 lähtien.

Olen useasti muistuttanut siitä kuinka jokaiseen toimivaan sijoitusstrategiaan kuuluu piinallisen pitkiä alituoton jaksoja. HCP Quant rahaston osalta alituoton kausi katkesi noin kaksi vuotta sitten. Huhtikuusta 2016 on rahaston tuotto ollut kaikkien kulujen jälkeen vertailuindeksiä parempi. Samoin samalla ajalla tuotoissa ovat jääneet taakse myös S&P 500 Total Return ja S&P Europe 350 Total Return indeksit. Vielä on toki paljon kirittävää sille erolle joka kerääntyi ennen käännettä. Suunta on kuitenkin oikea ja hyvä. Kuukausittaisia tuottoja lueskellessa pidemmän aikajänteen kehitys pääsee helposti unohtumaan.


HCP Quant rahaston sijoitusten tunnusluvut, painot rahastossa, markkina-arvot ja kotimaa. Tilanne 2.3.2018. Lähde: Bloomberg

HCP Quantin sijoitusten jakauma maittain. Tilanne 2.3.2018. Lähde: Bloomberg

Rahaston sijoituksista on suurin osa Aasiassa (Kiina + Japani = 68%) ja iso osa kehittyvillä markkinoilla (Kiina + Venäjä = 41%). Pohjois-Amerikan ja Euroopan osuus on vain 16%. Lukuisat tutkimukset ennustavat tulevaisuudessa parempia tuottoja kehittyville markkinoille kehittyneiden sijaan. Tämä johtuu arvostustasoista. Länsimaissa pörssien arvostustasot ovat selvästi historiallisia keskiarvoja korkeammalla. Kehittyvillä markkinoilla arvostukset ovat maltillisemmat ja lisäksi ennustettu talouskasvu on niissä korkeampi. Ei siis ole ihme että löydän rahastoon sijoituksia pääasiassa Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Koska suurin osa HCP Quantin sijoituksista on euroalueen ulkopuolella on euron kehittymisellä myös tuntuva merkitys rahaston tuottoon. Euron heikkeneminen muihin valuuttoihin nähden nostaa sen arvoa ja euron vahvistuminen puolestaan laskee sijoitusten arvoa.

Edellisen kerran kävin läpi rahaston sisältämien osakkeiden arvostustasoja marraskuun sijoittajakirjeessä. Mitään dramaattisia muutoksia ei ole tapahtunut. Vertailun vuoksi ohessa jälleen S&P 500 indeksin arvostustasot. Vertailussa vihreä väri osoittaa edullisempaa arvostustasoa, punainen kalliimpaa. Kuten on helppo todeta sisältää HCP Quant selvästi edullisemmin hinnoiteltuja osakkeita. Aivan kuten sen sijoitusstrategiaan kuuluu.

 • Osinkotuotto 2.22% (S&P 500 1.91%)
 • P/E 7.26 (S&P 500 21.61)
 • P/CF 3.43 (S&P 500 14.35)
 • P/B 1.31 (S&P 500 3.28)
 • P/S 0.60 (S&P 500 2.20)
 • ROE 17.62% (S&P 500 13.66%)
 • EV/EBITDA 3.76 (S&P 500 13.23)

HCP Quant rahaston sijoitusten osinkotuotto kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/E luvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/CF tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/B tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten P/S tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten ROE (%) tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

HCP Quant rahaston sijoitusten EV/EBITDA tunnusluvun kehitys kuukausitasolla vuodesta 2015 lähtien. Lähde: Bloomberg

Ensi viikolle Euroopan markkinoille jännitystä tuo viikonloppuna olevat äänestykset Italiassa ja Saksassa. Italian vaalit ja Saksan hallituksen muodostaminen voivat heiluttaa kursseja mikäli yllätyksiä pääsee tapahtumaan. Toisaalta Italian hankala tilanne on ollut tiedossa jo pitkään ja epävarma tilanne on pitkälle hinnoiteltuna. Italia tuskin kykenee saamaan aikaiseksi uudistuksia vielä pitkään aikaan. Euron heikkeneminen tekisi HCP Quantille hyvää. Kävi lopulta niin tai näin ei kurssien pomppiminen ylös ja alas ole uutta auringon alla. Maailmassa on aina riittänyt murehdittavaa mutta siitä huolimatta kurssit ovat ennen pitkää palanneet nousuraiteille.

Helsinki Capital Partners on Suomen ensimmäinen sertifioitu B Corporation. Olemme tästä kovasti ylpeitä. Projekti sai alkunsa kesäharjoittelijamme aloitteesta ja antoi meille yhtiönä paljon kehitettävää. Tänä kesänä HCP:n henkilökunta jälleen lähes kaksinkertaistuu väliaikaisesti kun uudet harjoittelijat aloittavat työnsä. Harjoittelijat tuovat raikasta näkemystä toimintamme parantamiseksi. Allaolevalla videolla toimitusjohtajamme Tommi Kemppainen kertoo miten päädyimme B Corpiksi sekä miten se näkyy työssämme.

Why B? #8 Tommi Kemppainen - Helsinki Capital Partners
Why B? Tommi Kemppainen – Helsinki Capital Partners

Rahastomme ovat tuttuun tapaan auki uusille sijoituksille maaliskuun ajan. Voit tehdä merkinnän sähköisesti klikkaamalla allaolevaa nappia. Muistathan että merkintäsumman tulee näkyä tilillä viimeistään maaliskuun 29. päivä kello 16 mennessä (30. päivä on pitkäperjantai).

Lopuksi muistuttaisin että olemme Vero2018 messuilla Helsingissä 13-14.3. Tervetuloa kuuntelemaan esityksiämme ja keskustelemaan kanssamme!

Tapaamisiin,
Pasi Havia
HCP Quant salkunhoitaja

“Far more money has been lost by investors preparing for corrections,
or trying to anticipate corrections, than has been lost in corrections themselves.”

Peter Lynch

Why are we a B Corporation?

Helsinki Capital Partners (HCP) achieved a B Corp Certification in May last year. B Corporations meet rigorous standards of social and environmental performance and expand their corporate responsibilities to include consideration of stakeholder interests.

During the international #BCorpMonth of February it’s time to look back at why we decided to apply for the certification and what have we learned as a member of the global movement of 2200+ B Corps.

Why B ?

Why B ?

”The B Corp Certification offers us concrete tools to systematically assess our sustainability performance and make our performance public. The certification separates the authentic mission-based companies from the green and whitewashing masses”, summarizes Tommi Kemppainen, the CEO of Helsinki Capital Partners.

Tommi Kemppainen at the B Corp Summer Summit in Cascais in May 2017.

HCP was found ten years ago based on the value proposition Asset management to be proud of.™. Our mission for the next ten years is not only to make profitable, honest and transparent asset management but also to be best for the world.

Why B?

Photo: Aleksi Poutanan | Forbes Suomi

“As a B Corp, we have more resources than before to continue redefining the financial sector and the business world”

B Corporation network has provided us plenty of chances to get to know like-minded companies and individuals. Inspired by the B Corp Summit in Cascais, HCP organized Best for the World Summit in Finland to bring together people and companies, who want to use business as a force for good.

The warm reception of the summit proved that there’s a need for a low-threshold forum. Since last October HCP has hosted #HCPSPIRIT x #BCorp Workshops, where mission-based businesses such as Tarvas Footwear, Samuji, Kolme Kaverin Jäätelö, and Pave Arkkitehdit have exchanged ideas on corporate responsibility.

HCP will attend to the next B Corp community meeting in Copenhagen and the Summer Summit in Amsterdam. The next #HCPSPIRIT x #BCorp Workshop is scheduled for April and the next Best for the World Summit for later in Autumn.

#HCPSPIRIT