AI Hedge Fund


HCP Black Best Multi-Strategy Finland

European


Fund Manager of the Year Finland

MorningstarHCP Focus five stars

ACQ5

Fund Manager of the year Finland

Hedge Nordic


HCP Quant HCP Focus HCP Black

Vad är det?

#HCPSPIRIT

HCP-spirit-kollaasi-v3

En bra förmögenhetsförvaltning består av ett obestritt placeringskunnande, en transparent prissättning och respekt för kunder. Vi vill vara ännu mera, eftersom vi vill ta en betydande roll vid främjandet av välfärden i samhället. En mer hälsosam finanssektor, bättre finansiell service och stödjande av individers möjligheter – är saker vi tror på och något som vi också jobbar för.

Därmed stöder vi, vid sidan om den dagliga placeringsverksamheten, individers möjligheter, genom att bland annat öka människornas medvetenhet om förvaltning av egen ekonomi, efterropa och stöda den inhemska finanssektorns utveckling till en mer öppen och för samhället nyttigare riktning, samarbeta med finska konstnärer genom att exempelvis erbjuda vårt kontor till utställningar samt främja proffsidrottares arbetsro genom att erbjuda en pålitlig förmögenhetsförvaltning och stå som sparringpartner vid ärenden som förbättrar livet under och efter karriären. Vidare har vi börjat KIVA-samarbetet, som kommer att ha en betydande roll i HCP:s vardag och som möjliggör företagande och eftersträvan till ett bättre liv i utvecklingsländer.

Med dessa konkreta gärningar och evenemang kan du bekanta dig med genom att besöka vår Instagram sidor. Våra kommande evenemang hittar du i sin tur bakom ikonen HCP On the Road. Dessa aktiviteter uppehåller vår entusiasm över denna bransch.

 

spirit-banneron-the-road-banner

 

 

HCP initiativet

HCP är det första kapitalförvaltningsbolaget i Finland som i sina kundkontrakt  skriftligen bundit sig att returnera alla provisionsåterbäringar och motsvarande fördelar oavkortade till kunden.

Av denna orsak optimerar vi inte våra egna provisionsåterbäringar, utan vi strävar till att hitta de bästa investeringarna med det bästa möjliga risk-/ avkastningsförhållandet. Vi analyserar investeringar globalt  och utnyttjar  alla olika tillgångsklasser, inklusive fastigheter och alternativ risk.

”Hur mycket betalade jag totalt för era tjänster under året?”

Att ställa denna fråga är inte ohövligt – att lämna den obesvarad är det. Kräv öppenhet!

I Helsingfors 9. November 2007

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

 

 

 

 

Tommi Kemppainen, VD

Diversitet

logo_tuotantoon An organization supporting diversity ensures equal opportunities, rights and treatment for all. It appreciates and utilizes the variety of know-how amongst its staff, the needs of all its stakeholders, and manages its operations successfully. The Charter includes the principles of social responsibility – fair and inclusive organization, customer orientation, transparent interaction and co-operation, as well as fair management.

By signing this Charter we pledge to develop management and service practices supporting diversity within our own organization. By doing so, we also strengthen our reputation as a responsible organization.

WE OFFER EQUAL OPPORTUNITIES

We ensure equal treatment and opportunities for all our employees, customers and partners, regardless of their age, gender, nationality, ethnic background, language, worldview, religion, health, disability, sexual orientation, political view, socioeconomic status, marital status etc., which may lead to discrimination.

WE RECOGNIZE AND UTILIZE INDIVIDUAL KNOW-HOW AND NEEDS

We strengthen inclusiveness in our organization by building a corporate culture that is based on respect, fair treatment and mutual trust. We also strive to create procedures and working conditions that allow all employees to use their work-related skills and knowledge, and that support their well-being. In addition, we strive to ensure that our services and products are accessible to all. By recognizing individual differences and the potential individuals have, we will have an opportunity to improve our operational capacity.

WE MANAGE OUR EMPLOYEES AND CUSTOMERS WITH FAIRNESS

We set the goals for diversity management and define the actions to reach them. We evaluate and develop our procedures to pursue equality and justness. We maintain continuous dialogue with our stakeholders in order to respond to changes taking place in our operational environment. All our employees are allowed to fully utilize their individual work-related capabilities, competences and skills. We develop the availability and accessibility of both our products and services. Through these actions, our organizational competitiveness and productivity have the potential to increase.

WE COMMUNICATE OUR GOALS AND ACHIEVEMENTS

We declare our diversity management commitment in both our internal and external communications. We also openly and clearly communicate our goals and achievements to all our stakeholders. The responsibility for implementation of this Charter lies with everyone working within our organization.

In Helsinki October 10th 2016

HELSINKI CAPITAL PARTNERS

ek-allekirjoitus

Elias Koski, Compliance Officer

Våra värden

Finansbranschen har utsatts för hård kritik under de senaste åren. Tyvärr är en stor del av kritiken befogad. På HCP försöker vi utveckla branschen mot en sundare riktning.

Öppenhet

Girighet och de därtill förknippade huvudman-agent -problemen står bakom 90 procent av olägenheterna i finansbranschen. Vi vägrar att delta i lurendrejeri.

Läs mera »

Partnerskap

Vi gömmer oss inte bakom komplexa facktermer utan talar om placeringar i klarspråk, utan vare sig arrogans eller försök att vilseleda. Personlig service är för oss en självklarhet.

Läs mera »

Effektivitet

Vår effektivitet bygger på gedigen erfarenhet, ett brett kontaktnätverk samt ett djupt kunnande beträffande såväl räntepapper, aktier, valutor som konjunkturneutrala placeringar.

Läs mera »
 

Ansvarsfullhet

Helsinki Capital Partners (HCP) bygger sin verksamhet på en solid värdegrund. Vår målsättning är att både vår egen affärsverksamhet (intern ansvarsfullhet) och våra placeringsobjekt (extern ansvarsfullhet) skall tåla kritisk granskning.

Intern ansvarsfullhet

Med intern ansvarsfullhet menas att HCP förbinder sig till att försöka bemöta sina egna klienter och andra referensgrupper på ett sätt som är i enlighet med god affärssed och vilket också i övrigt tar i beaktande frågor om socialt ansvar.

”Tillfället gör tjuven” är att gammalt ordspråk. Jämfört med de flesta branscher så är penningtransaktionerna i finansbranschen sällsynt stora. Produkterna och tjänsterna är ofta komplexa och således svåra för lekmän att förstå. Detta leder i sin tur till att det är svårt för klienten att bilda sig en rationell uppfattning om sina egna placeringsbehov, den erbjudna placeringsproduktens egenskaper och vad som kunde anses vara ett skäligt pris för produkten. Slutresultatet av dessa faktorer är att finansbranschen erbjuder ovanligt många tillfällen för oegentligheter.

Det är sålunda viktigt att förstå att placerandets och placeringsprodukternas komplexitet, kombinerat med lagstiftningens vaghet, leder till att det finns en omfattande gråzon där det är det fullt möjligt att idka verksamhet som i sig är fullt ”laglig”, men vilken betraktad som helhet utgör ett uppenbart missbruk av klientens förtroende. Ett typiskt exempel är en situation där man till en icke ont anande klient lyckats sälja en produkt som till sina egenskaper eller till sin kostnad märkbart avviker från det klienten antog då han eller hon gjorde placeringsbeslutet.

HCP strävar till att ta avstånd från många de av finansbranschens rådande praxis som kan anses som etiskt suspekta. Nedan några praktiska exempel:

Extern ansvarsfullhet

Med extern ansvarsfullhet menas att HCP strävar till att i sin placeringsverksamhet beakta också frågor gällande samhällsansvar. I praktiken betyder detta att HCP har offentligt bundit sig att i sin placeringsverksamhet beakta miljöaspekter, socialt ansvar och god förvaltningssed (eng. ESG, ”environmental, social, governance”)

Detta syns i praktiken bl.a. på följande sätt:

  • Vi beaktar ESG -faktorer som en del av vår placeringsprocess
  • Vi för en aktiv ägarpolitik som framhåller ESG –faktorer
  • Vi uppmuntrar de företag som vi placerar i att ge tillräcklig information om ESG –faktorer
  • Vi strävar efter att främja ansvarsfullt placerande inom hela investeringsbranschen.
  • Vi försöker i samarbete med andra aktörer inom branschen att arbeta för att ansvarsfullt placerande genomförs i praktiken

HCP är medlem i föreningen Finsif r.f. vars målsättning är att befrämja ansvarsfullt placerande. (mer info: http://www.finsif.fi/26)

HCP har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (”PRI”, ”Principles for Responsible Investment”). (mer info: http://www.unpri.org/)”

GRI G4

Företagets Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) version G4 HCP CSR Audit 2016 (PDF)

Företagets Hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative (GRI) version G4 publicerat i september 2015 HCP CSR Audit September 2015 (PDF)

The 2015 CSR report was done by Oskari Jakonen who made the music video during the traineeship at HCP. It is about seeing the forest for the trees. 

Våra fonder

HCP Black

Multi-Strategy Multi-Style fonden HCP Black siktar på att åstadkomma en god riskjusterad avkastning genom aktiv diversifiering i olika tillgångsklasser.

Läs mera »

HCP Focus

Aktiva aktiestrategier har egentligen bara en målsättning; att slå sitt referensindex. HCP Focus har uppnått detta – en aktiefond med högt potential.

Läs mera »

HCP Quant

Genom att utnyttja systematiska kvantitativa placeringsstrategier är det möjligt att undvika mänskliga svagheter i placeringsverksamheten. HCP Quant diversifierar placeringarna globalt i små och medelstora företag.

Läs mera »