AI Hedge Fund


HCP Black Best Multi-Strategy Finland

European


Fund Manager of the Year Finland

MorningstarHCP Focus five stars

ACQ5

Fund Manager of the year Finland

Hedge Nordic


HCP Quant HCP Focus HCP Black

HCP Quant Sijoitusstrategia

Pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat tuottaneet pitkällä aikavälillä suuria yhtiöitä paremmin. HCP Quant rahasto hyödyntää kvantitatiivisia menetelmiä osakepoiminnassa. Rahasto hajauttaa sijoitukset maailmanlaajuisesti, niin kehittyville kuin kehittyneille markkinoille pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin. Rahasto seuloo sijoituskohteet kymmenien tuhansien yhtiöiden joukosta tehden sijoitukset sellaisiin kohteisiin, jotka ovat useilla eri mittareilla samanaikaisesti katsottuna edullisia. Pitkällä aikavälillä tällaisen systemaattisen kvantitatiivisen sijoitusstrategian on todettu tuottavan selvästi markkinoita paremmin.

 

HCP Quant Allokaatio

21.4.2017
 

HCP Quant Kuukausituotot

Huomio: Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta
HCP Quant strategia aloitti toimintansa 4.10.2010
Strategia on toiminut rahastomuotoisena 30.6.2014 alkaen
Tuotot aikakaudelta 4.10.2010 – 30.6.2014 ovat bruttotuottoja (tuotto ennen HCP:n palkkiota) 
Tuotot 30.6.2014 lähtien ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Salkun tuottoluvut ovat tilintarkastettuja
Kaikki tuotot laskettu euroissa
 

HCP Quant Tuottohistoria


Huomio: Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta
HCP Quant strategia aloitti toimintansa 4.10.2010
Strategia on toiminut rahastomuotoisena 30.6.2014 alkaen
Tuotot aikakaudelta 4.10.2010 – 30.6.2014 ovat bruttotuottoja (tuotto ennen HCP:n palkkiota) 
Tuotot 30.6.2014 lähtien ovat nettotuottoja (tuotto palkkioiden jälkeen)
Salkun tuottoluvut ovat tilintarkastettuja
Kaikki tuotot laskettu euroissa
 

HCP Quant Salkunhoitaja

Pasi Havia

Pasi Havia

Hoitamani HCP Quant eroaa Suomessa tarjolla olevasta rahastotarjonnasta yhtä paljon kuin allekirjoittanut muiden rahastojen sijoitustoiminnasta vastaavista kollegoista. Minulla on pitkät juuret tietokoneiden kanssa näpräämisestä ja tunnustan olevani täysiverinen nörtti. Aloitin ohjelmoinnin ala-asteikäisenä Commodore 64:llä Basicillä jatkaen siitä konekieleen. Kun muut saman ikäiset leikkivät kymmentä tikkua laudalla pyrin samaan aikaan rikkomaan insinöörien asettamia rajoja siitä mitä tietokoneella pystyi tekemään. Yön pimeinä tunteina syntyi demoja, joilla kilpailimme keskenään demoskenessä siitä kuka pystyi taivuttamaan tietokoneen rajoja parhaiten.

Harrastuksesta kehkeytyi aikaa myöten ura IT-alalla. Ennen Helsinki Capital Partnersille salkunhoitajaksi siirtymistä olen työskennellyt niin isoissa kuin pienissä organisaatioissa. Työt ovat kattaneet aina perinteisen ohjelmistokehityksen, ohjelmistoarkkitehtuurin, kuin myös teknologiajohtajan tehtäviä.

Kirjoitan yhtä Suomen suosituimmista sijoitusblogeista. Vuosina 2011 ja 2014 medianäkyvyyden kansainvälinen asiantuntija Cision rankkasi blogini ”Kohti taloudellista riippumattomuutta” Suomen toiseksi suosituimmaksi talousblogiksi. Keväällä 2014 julkaistussa esikoistietokirjassa ”Erilainen ote omaan talouteen – Vapaus, onni ja hyvä elämä” käsittelen mm. rahan ja onnen välistä suhdetta, sekä sitä millaista roolia raha ja kuluttaminen näyttelevät ihmisten elämässä. Kirja tarjoaa myös rakennuspalikat oman taloudellisen tilanteen parantamiseksi erilaisin säästämisen ja sijoittamisen keinoin.

HCP Quant rahaston käyttämä sijoitusstrategia yhdistää tietokoneiden avulla hyödynnettävää mallintamista rahoitusteorioihin. Minulle on luontaista muodostaa kompleksisista kaoottisilta näyttävistä asioista hyödynnettävä kokonaiskuva. Vahvuuteni sijoittamisessa on todennäköisyyksien ymmärtäminen, sekä kurinalainen systemaattisuus. Sijoittamisessa mikään asia ei ole varmaa, mutta tietyt tapahtumat ovat todennäköisempiä kuin toiset. HCP Quant sijoitusstrategiassa ylläpidän portfoliota, jolle on ominaista altistuminen muita todennäköisemmin erilaisille positiivisille tapahtumille tulevaisuudessa.

Sijoitusstrategian muodostamiseksi tein töitä useita vuosia. Tutkin useita erilaisia markkina-anomalioita ja sijoitusmenetelmiä – niiden hyviä ja huonoja puolia. Lukuisten rahoitustieteellisten artikkeleiden läpi kahlaamisen, erilaisten sijoitusstrategioiden mallintamisen ja tutkimisen perusteella synnytin HCP Quantin käyttämän strategian. Vaikka historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä HCP Quantin käyttämä sijoitusstrategia on toiminut äärimmäisen hyvin koko sen ajan mitä olen sitä myös omilla rahoillani käyttänyt. Toteutunut tuotto 4.10.2010 lähtien on kulujen jälkeen ollut +133% (tilanne vuoden 2013 lopussa). Teen jatkuvasti töitä parantaakseni strategiaa lisää. Se, että sijoittamisessa on aina uutta opittavaa on minulle yksi intohimoa ylläpitävä voima.

Sijoitusstrategiani hyödyntää perinteistä arvosijoittamista ja pienyhtiöanomaliaa, mutta tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Sijoitusstrategia hyödyntää niin sanottuja kvantitatiivisia menetelmiä, joiden avulla sijoitukset löytävät salkkuun vasta kun ne täyttävät niille asetetut tiukat useisiin eri numeerisiin perusteisiin pohjautuvat kriteerit. Huomioitavia asioita ovat esimerkiksi yhtiön pitkäaikaisen velan kehittyminen ja tuloksentekokyky.

HCP Quantin sijoitusstrategia soveltuu parhaiten sellaisille henkilöille, jotka pystyvät kantamaan osakeriskiä. Ymmärrys arvosijoittamisesta ja siitä että myös markkinoita paremmin toimiviin sijoitusstrategioihin kuuluu alituoton kausia on suotavaa.

-Pasi Havia

 

HCP Quant Verolaskuri

Suomeen verovelvollinen yksityissijoittaja joutuu maksamaan realisoidusta tuotosta verot vuosittain. Tällä laskurilla voit verrata HCP Quant sijoitusstrategian verotehokkuutta rahastomuotoisena siihen, että sijoittaja pystyisi toteuttamaan samaa strategiaa itse. Kuvaajassa toinen viiva näyttää tuoton rahastoituna palkkioiden sekä verojen jälkeen ja toinen yksityissijoittajan vuotuisten verojen jälkeen samalle sijoitusstrategialle ilman palkkioita.

Laskun perusteena on käytetty 1 % hallinnointipalkkiota ja 10 % tuottosidonnaista palkkiota vertailuindeksin ylittävältä tuotolta, jotka veloitetaan kvartaaleittain.

Rahasto toimii verovapaasti. Yksityissijoittaja maksaa pääomaveron rahaston lunastuksen yhteydessä siihen maahan mihin henkilö on verovelvollinen.

 
 
 
LaskeTuottovertailu: 0 % (vs. 0 %) rahastoimattomana
Käyttikö laskuri hankintameno-olettamaa: Kyllä Ei

 

HCP Quant Sijoittajakirje

Tilaamalla ilmaisen sijoittajakirjeen pysyt ajan tasalla HCP Quant rahastosta. Rahaston salkunhoitaja Pasi Havia jakaa kuulumiset sijoittajakirjeen kautta.

Aiemmin ilmestyneet sijoittajakirjeet:


 

Rahastomme

HCP Black

Aidolla ja aktiivisella hajautuksella tavoitellaan parasta tuottoa suhteessa riskiin. Rahasto tarjoaa ratkaisun pitkäaikaiseen sijoittamiseen sekä vaurauden rakentamiseen.

Lue lisää »

HCP Focus

Pitkällä aikavälillä osakkeet ovat olleet ylivoimaisesti parhaiten tuottava omaisuusluokka. HCP Focus on aidosti aktiivinen osakestrategia. Se soveltuu kärsivälliselle osakesijoittajalle.

Lue lisää »

HCP Quant

Systemaattista kvantitatiivista sjoitusmenetelmää hyödyntäen on mahdollista välttää inhimillisiä heikkouksia sijoittamisessa. HCP Quant hajauttaa sijoitukset pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin maailmanlaajuisesti.

Lue lisää »